Rozpoczynam nabór na rok 2019/2020.

Od października rusza grupa dla dziewczynek w wieku 13-15 lat.
Grupa jest tworzona głównie z myślą o nastolatkach ze zdiagnozowanym lub podejrzewanym Zespołem Aspergera.

TUS to forma terapii realizowana w małej grupie rówieśniczej.

W trakcie zajęć uczestnicy uczą się, jak budować satysfakcjonujące relacje z innymi, jakie normy obowiązują w określonych sytuacjach, jakich granic nie należy przekraczać i jak nie pozwalać innym na przekraczanie swoich granic, jak współpracować, jak odczytywać i nazywać emocje swoje i innych osób itp. Umiejętności te ćwiczone są głównie podczas zabaw i gier, ale raz na jakiś czas będziemy również wychodzić w teren.

Grupa powstaje dla dziewczynek w wieku 13-15 lat, u których stwierdzono lub podejrzewa się Zespół Aspergera, co objawia się między innymi tak:

  • trudno im nawiązać i utrzymać relacje z rówieśnikami
  • nie są akceptowane w grupie
  • mają niskie poczucie własnej wartości
  • trudno im odnaleźć się w nowych sytuacjach

 

 

Moim celem jest stworzenie uczestniczkom bezpiecznych warunków do przełamywania swoich trudności i nauki budowania satysfakcjonujących związków z innymi (zwłaszcza z rówieśnikami).

Ze względu na ich wiek będziemy również zajmować się nurtującymi kwestiami dotyczącymi okresu dojrzewania i przygotowywać się do wyzwań wiążących się z koniecznością adaptacji w nowej szkole.

 

Alicja Szuchnik – psycholog, psychoterapeuta, certyfikowany trener Treningu Umiejętności Społecznych.

Jestem absolwentką studiów psychologicznych na Uniwersytecie Jagiellońskim i czteroletniej Szkoły Psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Ukończyłam też szkolenia dotyczące Zespołu Aspergera i Treningu Umiejętności Społecznych w Fundacji SYNAPSIS. Uczestniczyłam w stażu w Centrum Terapii i Psychoedukacji KOMPAS w Będzinie, gdzie przez 3 miesiące towarzyszyłam grupie nastoletnich pacjentów ze spektrum autyzmu w ich cotygodniowych spotkaniach.

W pracy z młodymi osobami, u których zdiagnozowano Zespół Aspergera łączę wiedzę zaczerpniętą z podejścia psychodynamicznego z metodami behawioralnymi.

100 zł – konsultacja wstępna
60 zł – cena za jedno spotkanie (60 minut)

*Potrzebuję przeprowadzić 3-4 konsultacje, żeby jak najlepiej poznać dziecko i specyfikę problemów oraz podjąć decyzję o najkorzystniejszej formie terapii.
*Obowiązują opłaty za cały miesiąc z góry. Obliczane są w zależności od liczby spotkań wypadających w danym miesiącu.
*W okresie trwania zajęć dwie konsultacje dla rodziców w cenie.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w gabinecie
przy ul. Tuwima 6 m. 2.

wtorek 16:30 – 17:30

Grupa pracuje przez cały rok szkolny.
Zajęcia kończą się 22.06.2020 r.

Na konsultację wstępną można umówić się pod numerem telefonu: 691 913 993

W trakcie konsultacji psychoterapeuta rozmawia z dzieckiem oraz z rodzicami, zbiera wywiad, czyli wszystkie niezbędne informacje dotyczące rozwoju i funkcjonowania dziecka. Na tej podstawie wybiera najbardziej korzystną formę pracy z dzieckiem: kieruje do grupy lub na terapię indywidualną oraz planuje oddziaływania terapeutyczne.

Liczba miejsc ograniczona.
Proszę nie czekać z decyzją!