Podejście psychodynamiczne powstało w oparciu o dorobek współczesnej psychiatrii oraz uznanych koncepcji psychoanalitycznych.

W podejściu tym przyjmujemy, że potężny wpływ na nasze życie wywiera nieświadomość. W związku z tym przyczyn tego, czy potrafimy cieszyć się życiem, budować trwałe i bliskie związki, tworzyć sobie satysfakcjonującą drogę zawodową, szukamy właśnie w nieświadomości. W trakcie terapii analizujemy bieżące wydarzenia z życia pacjenta, ale też jego historię, objawy nerwicowe czy marzenia senne, by dotrzeć do nieuświadomionych pragnień, potrzeb, emocji oraz wewnętrznych konfliktów i dylematów. Staramy się też poddać refleksji sposób, w jaki pacjent rozumie rzeczywistość, oraz sposób, w jaki tworzy i przeżywa relacje z innymi ludźmi.

Zmiany, które zachodzą w pacjencie, możliwe są dzięki uzyskiwaniu przez niego nowego rozumienia swojej rzeczywistości wewnętrznej i zewnętrznej oraz stopniowemu ewoluowaniu relacji terapeutycznej.